Skuldsanering krav privatperson

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering krav privatpersonSkuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska du inte ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid. Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimum* tills skulden är betald. Efter fem år är du skuldfri.

Skuldsanering krav privatperson

Skuldsanering beviljas av Kronofogdemyndigheten. Du kan få skuldsanering om du uppfyller de kriterier som följer nedan.

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder under överskådlig tid (vanligen 10 år)
 • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du inte har pågående näringsförbud
 • Du inte tidigare fått skuldsanering

Även enskilda näringsidkare vars verksamhet är aktiv, kan beviljas skuldsanering om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Skuldsanering i korthet

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett.

 • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden genom att fylla i blanketten “Ansökan Skuldsanering KFM 9150”. Länk till blanketten hittar du till höger.
 • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Kronofogden fattar ett beslut om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina fordringsägare på hur den ska gå till. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.
 • Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av Kronofogden där det framgår hur mycket du ska betala.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.
 • När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Viktigt att veta om skuldsanering

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Du kan också ringa Kronofogdens Kundservice.

Om det sker en stor förändring av din ekonomi och dina ekonomiska förutsättningar under skuldsaneringsåren är det viktigt att du kontaktar Kronofogden eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet. Det finns en möjlighet att få villkoren för skuldsaneringen omprövade. Annars riskerar du att betalningsplanen förlängs eller skuldsaneringen upphör.

Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Kronofogden kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, och då kan det vara svårt för dig att klara skuldsaneringen. Då riskerar du att fordringsägarna kräver att skuldsaneringen upphör.

Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som beslutet om skuldsanering fattades. Om din betalningsplan löper längre än så, avslutas skuldsaneringen samma dag som du gör den sista betalningen. Du får inget besked skickat till dig när skuldsaneringen är slut.

Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

Vad händer efter ansökan om skuldsanering?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering.

Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, oftast i fem år. Du får en betalningsplan som du ska följa och alla pengar som du får in utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Du är själv ansvarig för inbetalningarna till fordringsägarna. Lever du redan under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men då får du ingen betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Skuldfinansiering jämfört med Skuldsanering

Om du beviljas ett Skuldfinansieringslån hos Svea Ekonomi löser vi dina skulder inklusive eventuell skuld hos Kronofogden. Du betalar via autogiro under lånets löptid eller till du eventuellt löser lånet i förtid. Vid en Skuldsanering är du skuldfri efter 5 år om du inte dragit på dig nya skulder. Får du ett Skuldfinansieringslån ställer vi inga krav på att du ska leva på existensminimum utan vi anpassar månadsbetalningen till din ekonomiska situation och om du ökar din inkomst under lånetiden påverkar det inte lånebetalningen. Får du Skuldsanering hos Kronofogden syns detta på en kreditupplysning under hela 5-årsperioden. Ett Skuldfinansieringslån däremot är ett privat lån utan myndighetsinblandning.

*Om Kronofogden beslutar att utmäta din lön räknar de fram ett minsta belopp du får behålla att leva på – ett existensminimum. Detta belopp kallas förbehållsbelopp. På Kronofogdens hemsida kan du själv räkna ut ungefär hur mycket du får behålla om Kronofogden beslutar att utmäta en del av din inkomst för att betala din skuld.

Källa: Konsumentverket, Kronofogden
Läs mer på Kronofogdemyndighetens webbsida om Skuldsanering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.